Szkolenie dla ratowników medycznych "Medyczne skutki aktów terroru"

Termin szkolenia 4.02.2019- 8.02.2019
Godzina: 08.00 – 15.00
Czas szkolenia: 5 dni (40 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych)
Miejsce szkolenia: ul. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz.
Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie zgłoszenia na adres:  tacmedicoffice@gmail.com lub tel: 604-152-764

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA MAKSYMALNIE 10 UCZESTNIKÓW

Opis Szkolenia:

              Szkolenie organizowane jest przez Firmę Tac- Medic Sławomir Butkiewicz. Ma na celu przygotowanie ratowników medycznych do reagowania w sytuacji zagrożenia terroryzmem, które jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie oraz sytuacja polityczna może nas dotknąć. Podczas szkolenia przedstawione będą zagrożenia związane z terroryzmem oraz jak można zminimalizować ewentualne ich skutki. Poprzez pokazanie poszczególnych sposobów/rodzajów aktów terrorystycznych i skali zagrożeń, jakie występują omawiane będą sposoby postępowania. Całość oparta na przykładach realnych akcji. Istotnym celem szkolenia antyterrorystycznego jest dedykowanie go pod docelowego odbiorcę (ratownika medycznego).

Elementy szkolenia część teoretyczna:

  1. Aspekty psychologiczne aktów terrorystycznych ( cele zamachów, zachowanie terrorysty, zachowanie poszkodowanych, działanie służb porządkowych i ratowniczych),
  2. Omówienie zagrożeń związanych z poszczególnymi rodzajami zamachów terrorystycznych (ataki zamachowców z bronią, podłożenie ładunków wybuchowych, niezidentyfikowane przesyłki, ataki pojazdami, ataki czynnikiem CBRNE),
  3. Zagrożenia wynikające z ataku terrorystycznego dla osób postronnych, sposoby postępowania w przypadku ataku terrorystycznego, sposoby ewakuacji (przy zagrożeniu pożarowym, przy zagrożeniu terrorystycznym w rozbiciu na poszczególne modele zamachów, przy zagrożeniu czynnikami CBRNE),
  4. Aktywny strzelec ( omówienie zjawiska na podstawie prawdziwych wydarzeń z udziałem "active shooter", reagowanie w sytuacji zagrożenia aktywnym strzelcem; omówienie algorytmu postępowania w przypadku zagrożenia "aktywnym strzelcem"),
  5. Sytuacje zakładnicze ( omówienie zjawiska aktu terrorystycznego w przypadku wzięcia zakładników na podstawie wydarzeń mających miejsce we współczesnym świecie, postępowanie w sytuacji znalezienia się w sytuacji zakładniczej, a także w chwili podjęcia próby odbicia zakładników przez służby mundurowe wyszkolone do czynnego zwalczania terroryzmu),
  6. Zagrożenie atakiem bombowym przy wykorzystaniu ładunku typu "homemade" (zamachy bombowe z wykorzystaniem "homemadów" - omówienie zjawiska aktów terroru w postaci zamachów bombowych na podstawie wydarzeń mających miejsce we współczesnym świecie, konstrukcja "homemadów" - omówienie częsci składowych ładunków wybuchowych domowej produkcji, sposoby kamuflażu oraz metody detonacji. Postępowanie w przypadku znalezienia ładunku wybuchowego typu homemade).

Elementy szkolenia część teoretyczno/praktyczna:

Panel strzelecki ( nauka prowadzenia celnego ognia z broni palnej): nauka zasad sprawnego, poprawnego i bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką, nauka i doskonalenie technik posługiwania się przyrządami obserwacyjnymi i celowniczymi, przygotowanie do pracy wymagającej sprawnego i bezpiecznego posługiwania się bronią.

Zdobyte umiejętności: strzelanie bojowe statyczne z broni strzeleckiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, strzelanie oburącz (również pod presją czasu).

Zakres tematyczny: bezpieczeństwo podczas posługiwania się bronią, budowa i zasady użytkowania broni, postawy strzeleckie.

  1. Panel medyczny (doskonalenie znajomości zasad samopomocy i udzielania pierwszej pomocy rannemu w sytuacji "pola walki"): umiejętność wykorzystania protokołu TCCC (poziomy udzielania pomocy "Care Under Fire", faza "Tactical Field Care", protokół postępowania z poszkodowanym urazowym M.A.R.C.H., udoskonalenie taktycznej i medycznej opieki nad rannymi w warunkach pola walki, bezpieczne udzielanie pierwszej pomocy w typowych, nagłych przypadkach na polu walki; m.in. rany, krwotoki, złamania, utrata słuchu, utrata wzroku, zaburzenia świadomości, atak strachu, panika)

Zdobyte umiejętności: postępowanie w przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia - udzielanie sobie pomocy medycznej, udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach wystąpienia urazów i obrażeń, w tym pierwsza pomoc w przypadku skręceń, zwichnięć, złamań, zranień, krwotoków itp., ewakuacja poszkodowanych z pojazdów oraz miejsca zdarzenia.

Zakres tematyczny: podstawy anatomii i fizjologii człowieka, podobieństwa i różnice pomiędzy ratownictwem taktycznym a cywilnym, taktyczne i medyczne zasady opieki nad rannym w warunkach pola walki (Tactical Combat Casualy Care), w tym postępowanie pod ostrzałem, zasady bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy w typowych, nagłych przypadkach na polu walki (rany, krwotoki, utrata kończyn, zatrucie środkami chemicznymi, oparzenia, podduszenie, utrata słuchu, utrata wzroku, zaburzenia świadomości, strach, panika), zasady organizacji pomocy medycznej w przypadku aktu terroru i ewakuacji poszkodowanych, zasady ewakuacji rannych za pomocą noszy i sposobów improwizowanych, zasady ewakuacji medycznej z pojazdów oraz miejsca zdarzenia, zasady podnoszenia i przenoszenia poszkodowanych.

  1. Panel taktyczno - obronny (nauka funkcjonowania w środowisku nieprzyjaznym, w sytuacjach zagrożenia atakiem terrorystycznym); nauka metod zwiększających szanse na zachowanie żywotności w środowisku nieprzyjaznym i sytuacji ataku terrorystycznego, prawidłowa identyfikacja i unikanie zagrożeń, wiedza na temat oficjalnych modeli postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym, wiedza na temat istoty, psychologii i sposobu działania terrorystów.

Zdobyte umiejętności: wykorzystanie technik przetrwania w środowisku nieprzyjaznym, ocena ryzyka w tym zagrożenie z użyciem broni palnej, działaniami terrorystycznymi, zagrożenie minami i innymi środkami wybuchowymi, zagrożenie chemiczne i epidemiologiczne, ewakuacja z miejsca zagrażającego życiu w czasie aktu terrorystycznego.

Zakres tematyczny: zachowanie żywotności w środowisku nieprzyjaznym, ocena ryzyka i zagrożenia, modele reagowania na sytuacje kryzysowe, wzywanie pomocy i współpraca z innymi służbami, sprawna ewakuacja z miejsca zagrożenia.

https://www.kursysos.pl/kurs-pierwszej-pomocy-online/